Ką reiškia „ESKA“ ?

Nieko nereiškia.

Kiek kainuoja ?

PAKLAUSK KAINOS SAVO NAMUI

Kuo oras-vanduo šilumos siurbliai geresni už geoterminius ?

Niekuo.

Ar ESKA geoterminiai šilumos siurbliai inverteriniai ?

Ne. Geoterminiuose šilumos siurbliuose nenaudojam perteklinės inverteriavimo technologijos. Nors oras – vanduo šilumos siurbliuose ši technologija būtina, geoterminiuose ji dėl sudėtingumo ir brangumo neatsiperka ir yra techniškai žalinga.

Ar galima ESKA geoterminį šilumos siurblį jungti prie radiatorių?

Taip. Bet reikia kad visų radiatorių suminė galia prie 40 – 42 laipsnių termofikato temperatūros ir 22 laipsnių kambario temperatūros būtų didesnė už šilumos siurblio galią.

Ar keičiant seną katilą į ESKA geoterminį šilumos siurblį galima palikti seną boilerį?

Ir taip ir ne. Taip, jei jis nejungiamas prie geoterminio siurblio. Jei karštą vandenį norim kaitinti geoterminiu siurbliu, reikės naujo, tam pritaikyto boilerio.

Kokios galios šilumos siurblio man reikia?

Šilumos šaltinio galia visuomet parenkama individualiai. Pastato energinė klasė, karšto vandens kiekis, šildomas ir nešildomas plotas ir kiti parametrai apsprendžia kokios šilumos siurblio galios reikės. Labai apibendrintai skaičiuojant, jei pastato energinė klasė A, 80m2 namui reikės 4,3kW, 120m2 – 6,2kW, 170m2 – 9kW.

Kaip apskaičiuojamas geoterminio gręžinio gylis?

Gręžinio gylis skaičiuojamas individualiai pagal geoterminio šilumos siurblio galią, pastato šilumos nuostolius, karšto vandens kiekį, geologinę gręžiamo grunto sandarą. Suvidurkinta gręžinio galia skaičiuojama 50W/m.

Kuo užpildomas geoterminis zondas? Ar galima naudoti paprastą antifrizą?

Geoterminio zondo vamzdis užpildomas nenuodingu, biodegraduojančiu propilenglikolio tirpalu. Antifrizas dažniausiai gaminamas monoetilenglikolio pagrindu ir yra itin nuodingas. Įvykus tokio skysčio nuotėkiui į giluminio geriamo vandens sluoksnį jis užnuodijamas negrįžtamai ir tampa netinkamas naudoti didelėje teritorijoje. Antifrizą naudoti draudžiama.

Paklauskite ir gaukite atsakymą per 24h

  *Vardas

  *El-paštas

  Telefono Nr.

  Tema

  *Klausimas

  * Būtinas laukas